หน้าแรก
 
   
 

เคมีชุบ

บริษัท ยูไนเต็ด เอ็กซ์เซล เคมิคอล จำกัด เป็นบริษัทที่จัดเก็บ และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ หลากหลายชนิด สำหรับ ใช้ในงานชุบ และ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงานผลิต
ลีดเฟรม โรงงานผลิต IC, แผ่นวงจร (PCB), เครื่องประดับ และ ส่วนประกอบในงานจิวเวอรี่ ซึ่งเคมีของเราสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตลดปริมาณของเสีย และขบวนการผลิตที่เป็นอันตราย ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากยุโรป และ อเมริกา
   
   
   
 
CONTACT US : 02-3155545-7, Fax : 02-3155548
E-mail : contact@united-excel.com