ติดต่อกับเรา
 
   
 

ที่ตั้งบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด เอ็กซ์เซล เคมิคอล จำกัด
เลขที่ 120/10 ซอยกิ่งแก้ว 21/2 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 315-5545 โทรสาร 315-5548

หากต้องการติดต่อกับเรา กรุณากรอกความต้องการลงในฟอร์มด้านล่าง แล้วเราจะทำการติดต่อกลับไปหาคุณ

*  ต้องใส่
ชื่อ - นามสกุล:
  *
ที่อยู่ :
  *
รหัสไปรษณีย์ :
  *
โทรศัพท์ :
  *
โทรสาร :
 
อีเมล์ :
  *
ข้อเสนอแนะ :
  *
   
   
   
 
CONTACT US : 02-3155545-7, Fax : 02-3155548
E-mail : contact@united-excel.com